АС «Тест» є складовою частиною автоматизованої системи «Школа», а також може використовуватися як окремий програмний продукт для проведення проміжних та підсумкових перевірок знань учнів, студентів, співробітників та інших осіб.
Дізнатися більше
Автоматизована система «Тест» виконує наступні функції:
– створення тестових питань різних рівнів складності;
– створення тестів, орієнтованих на конкретні групи або на окремих учнів;
– створення індивідуальної або довільної шкали оцінювання результатів тестування з використанням балів або оцінок;
– зміна структури завдання при необхідності або видалення його з переліку питань;
– установку тривалості тестування та інші обмеження;
– перегляд результатів тестування.
Форми питань:
  • Вчитель або методист вводить формулювання питання та кілька варіантів відповідей (від 2 до 10). Один з варіантів є правильним і обов’язково позначається для порівняння з відповіддю респондента.
  • У форму тестового питання вводиться формулювання питання та варіанти відповідей. Правильні відповіді (їх може бути декілька) обов’язково позначаються для порівняння з відповіддю респондента.
  • Респонденту ставиться завдання встановити відповідність. Це можуть бути історичні події та дати, реагенти хімічних реакцій та їх продукти, рівняння та їх коріння, і т.п.
  • Респонденту ставиться завдання розташувати наведені елементи в певній послідовності.
  • Відповідь на поставлене завдання респондент формулює самостійно. Правильність відповіді визначається програмою.